• Gytetid

    Blåskjell må selvfølgelig gyte for å formere seg. Blåskjell gyter mest hyppig om våren fra slutten av mars til et stykke ut i mai. Det kan allerede nå være tegn på at gytesesongen er i ferd med å begynne. Vi ønsker derfor å informere dere som kunde om hva dette vil si for blåskjellene.

    Les mer om gytetid

  • Norsk snøkrabbe!

    Snøkrabben har lenge vært en kjent råvare, men har først de senere årene kommet i full fart fra Barentshavet og inn i norske restauranter og butikker. Snøkrabben blir ofte betegnet som «lillebroren» til den mer kjente kongekrabben. Krabben skal ha fått navnet sitt fordi kjøttet er hvitt som snø. 

    Les mer om norsk snøkrabbe!

Motta vårt nyhetsbrev

Varebestilling

Ny bruker

Ordrekontor

Tlf.:   22 82 18 00
Fax:  22 82 18 01
E-post innkjøp/salg:
salg@laksogvilt.no

Administrasjon

Tlf.:   22 82 18 00
Fax:  22 82 18 38
E-post administrasjon: 
firmapost@laksogvilt.no

Laks- & Vildtcentralen AS
Stanseveien 33, 0976 Oslo
Tlf: 22 82 18 00
Org.nr.: 919095105 MVA

Åpningstider

Or