Rakfisk fra Valdres

Rakfisken fra Haadem blir produsert ved Faslefossen på Vestsiden av Leira i Valdres.
Fasleelva har fra gammelt av vært kjent for et særs godt fiske og hadde stor betydning for matauk i eldre tid, der rakfisk var en viktig del av dette.

Haadem fisk har eget klekkeri og settefiskanlegg, og tar derfor hånd om hele prosessen fra utklekking av yngel, frem til ferdig modnet rakfisk.

Haadem Fisk AS er tilknyttet Valdres Rakfisk SA, som er en sammenslutning av i alt seks rakfiskprodusenter som gjennom god kvalitetsstyring skal sikre deg et godt kvalitetsprodukt. Rakfisken vår har merkegodkjenningen for Norske spesialprodukt og den er et "geografisk beskyttet" Valdres-produkt.

Varenummer for bestilling:

  • 141240 Rakørret filet, u/skinn, vakumpakket, fersk (lagret)
  • 142201 Rakørret filet, u/skinn, vakumpakket, frossen (lagret)
  • 143101 Rakørret 1/1, spann a 13 kg
  • 143102 Rakørret 1/1, spann a 4 kg

Motta vårt nyhetsbrev

Varebestilling