Vår historie

I år feirer vi at det er 100 år siden familiebedriften Laks- & Vildtcentralen ble etablert av Henry Katralen.
I dag er det fjerde generasjon som bygger videre på tradisjonen om å levere de beste råvarene til et krevende marked.

1923

I 1923 ble L&V etablert av Henry K. Katralen i miljøet rundt Fiskehallen på Vippetangen.
Den første butikken etableres etter noen år i Elvegaten 32 på
Vaterland (Grønland). Beliggende ved utløpet av Akerselva.
Røkte fiskeprodukter var svært populært og det var dette med
å foredle fisken som Henry så ligge i fremtiden.

Særlig var det laksen han hadde i tankene, og da utvalget av
viltprodukter allerede var stort gav han firmaet det treffende
navnet Laks-& Vildtcentralen.
I konkurranse med andre røkelaksprodusenter var det behov
for å skape en unik identitet. Varemerket Stjernelaks ble derfor
registrert.

Et merke formet som en stjerne, ble festet på hver enkelt
lakseside for å symbolisere kvalitet og ansvarlighet.
Dette benyttes fortsatt.
I årene etter krigen var firmaet i økonomisk krise. Henrys to
sønner Egil og Knut Katralen kom inn i driften på denne tiden.

Før Henry ble syk og døde bare 58 år gammel hadde han
skaffet gode avtaler på laks fra Canada som sammen med
nøkternt levesett dannet grunnlaget for den soliditet
selskapet har i dag.
På 70-tallet flytter Laks & Vilt inn i nyrenoverte lokaler i
Bernt Ankers gt. 8. I de nye lokalene lå et velrenommert røkeri
bygget på 1800-tallet.

Med canadisk laks og et flott røkeri utviklet selskapet seg til å
bli en av de største eksportørene av røkelaks i Nord-Europa.
Oppdrettslaksens inntreden skapte en helt ny situasjon og den
canadiske laksen forsvant. Samtidig er brødrene Kjell-Erik,
Jan og Tom Katralen (3. generasjon) på full fart inn i driften.

Det ble satset på foredling av fiskeprodukter og engroshandel
til storkjøkkenmarkedet i hovedstaden. Egil Katralen fikk se
firmaet gå trygt videre før han gikk bort i 1996.
Etter sterk vekst inn i det nye årtusenet er det behov for nye og
større lokaler, brødrene Katralen bestemmer seg for å flytte
bedriften til Groruddalen.

I 2006 kunne man med stolthet åpne dørene til en av landets
mest moderne anlegg for engroshandel med sjømat på
Kalbakken i Oslo.
I 2006 er Laks & Vilt med på å etablere Lerøy Sjømatgruppen
og er fra dette tidspunkt en del av et nasjonalt nettverk for
landsdekkende leveranser til storkjøkkenmarkedet.
For å møte framtidens utfordringer tar Lerøy Seafood Group over eierskapet av Laks- & Vildtcentralen i 2018.
I desember 2022 fusjoneres så Laks&Vilt med Lerøy Trondheim, Lerøy Delico (Stavanger) og Lerøy Alfheim (Bergen) og tar det nye navnet Lerøy Norge AS.

Vårt nye navn i Oslo er fra dette tidspunktet Lerøy Norge AS avd Laks&Vilt Oslo. Det er ingen endringer i det operative og dyktige ansatte vil fortsatt sørge for at Laks&Vilt skal fortsatt være en viktig og solid aktør i et spennende marked.

I dag