Vår historie

Det er snart 100 år siden familiebedriften Laks- & Vildtcentralen ble etablert. I dag er det fjerde generasjon Katralen som er i ferd med å bygge videre på tradisjonene om å levere de beste råvarene til et krevende marked som stadig er i endring.Vår historie

På begynnelsen av 1920-årene var det en stor og livlig omsetning av fersk fisk i Oslo, det var flere hundre fiskehandlere i byen. Dette var før frysediskenes tid og omsetningen var strevsom og foregikk med mange hender.

Fiskehallen var et sentralt sted for denne omsetningen, og det var i dette miljøet Henry K. Katralen så mulighetene til å starte opp som fiskehandler og som fisk- og viltgrossist. Opplæring fikk han bl.a. hos fiskehandler Erling Moe, som da var en av Oslos mest kjente fiskeforretninger.

Henry K. Katralen skaffet seg egen butikk i Elvegaten 32 og med denne sentrale beliggenheten blomstret handelen opp. Elvegaten lå på (Vaterland) Grønland, ved utløpet av Akerselva, omtrent der hvor du i dag finner Plaza hotell og Oslo Spektrum.

Røkte fiskeprodukter var svært populært og det var dette med å foredle fisken som Henry så ligge i fremtiden. Særlig var det laksen han hadde i tankene, og da utvalget av viltprodukter allerede var stort gav han firmaet det treffende navnet Laks-& Vildtcentralen.

Røkeriet lå i Trondheimsveien, et lite stykke lenger opp i byen, men leide seg også inn i andre røkerier for å få produsert nok til å dekke etterspørselen. Laks-& Vildtcentralens produkter ble svært populære og mye etterspurt blant fiskehandlere, restauranter og den vanlige forbruker.

Henry Katralen var en driftig og talentfull handelsmann. Han så store markeder og muligheter utenfor Oslo. Det var særlig høyfjellshotellene han satset på, men fikk også mange kunder i andre sentrale områder i landet.
I konkurranse med mange andre røkelaksprodusenter følte Henry et behov for å skape en identitet til sine varer og registrerte varemerket stjernelaks som ble en stor suksess. Han utviklet et merke formet som en stjerne, som ble festet på hver enkelt lakseside. Dette var en liten genistrek på denne tiden som stilte krav til kvalitet og ansvarlighet for produktene. Stjernelaks er ekte røkelaks som i alle år har vært favoritten til stjernekokker i både inn og utland. I dag blir Stjernelaksen framstilt på tradisjonelt vis hos Fredriks Røykeri i Oslo.

Årene etter krigen var firmaet i økonomisk krise, og det var på denne tiden to av sønnene til Henry kom inn i firmaet. Det var Egil og Knut Katralen. Henrys helse begynte å svikte og han døde bare 58 år gammel.

Før han ble syk hadde han skaffet firmaet kontakter som kunne levere billig laks fra Canada som de kunne videreforedle. I dette så Egil og Knut store muligheter og røkelaksen med den karakteristiske smaken, konsistensen og spesielle rødfargeen ble svært godt mottatt i markedet. Med stor arbeidsinnsats og et nøkternt levesett klarte brødrene å rette opp firmaets økonomi og legge grunnlaget for den soliditet bedriften har i dag.

Mens hovedtyngden av foredlingen fremdeles foregikk i Trondheimsveien ble firmaet tidlig på syttitallet tvunget til å flytte ut av lokalene i Elvegaten. Det var omreguleringen av området som gjorde dette nødvendig. Da så brødrene muligheten til å flytte hele virksomheten, og kjøpte lokalene i Bernt Ankers gt. 8, hvor det allerede lå et velrenommert røkeri bygd på slutten av 1800-tallet. De foretok en omfattende renovering av hele gården og de nye lokalene var et av byens mest moderne på den tiden.

Med 22 ansatte, og etter datidens forhold stor eksport til landene på kontinentet, utviklet Laks-& Vildtcentralen seg til å bli en av Nord-Europas største produsenter av røkelaks.

Men så kom oppdrettslaksen
Oppdrettslaksens inntreden skapte en helt ny situasjon i markedet og den Canadiske laksen forsvant. Den fantastiske utviklingen i Norsk lakseoppdrett var på gang. Dette skjedde omtrent samtidig som en ny generasjon var på vei inn i firmaet og en ekspanderende utvikling av sortimentet var helt nødvendig.

Egil Katralen hadde firmaet som livsstil og hans bror Knut, var i ferd med å trappe ned før han trakk seg ut av virksomheten i 1984. Brødrene Kjell, Jan og Tom, sønnene til Egil, måtte ta utfordringen med å bringe firmaet inn i den nye tid.

Fra å være en bedrift hvor foredling av fiskeprodukter var det vesentlige, fremstår Laks-& Vildtcentralen i dag som en av de ledende innen fisk- og viltomsetning i hovedstaden.

Egil Katralen fikk se firmaet trygt gå videre før han selv gikk bort i 1996.

Vekst - samarbeid - flytting
På slutten av nittitallet og videre ut i det nye årtusenet etableres stadig nye spisesteder i hovedstaden. Sjømat og spesielt sushi, blir mer og mer populært. Dette bidrar til at omsetningen i Laks- & Vildtcentralen når nye rekorder for hvert år som går.

For å kunne vokse ytterligere trengs nye større lokaler og brødrene Katralen bestemmer seg for å flytte virksomheten til Stanseveien 33 på Kalbakken. De nyanskaffende lokalene blir tilpasset og totalt rehabilitert. Den 16. januar 2006 kunne man med stolthet åpne dørene til et av landets mest moderne anlegg for engroshandel av sjømat, kjøtt og andre gourmetprodukter. På samme tid går Laks-& Vildtcentralen inn som partner i Lerøy Sjømatgruppen og blir en del av et nasjonalt nettverk for landsdekkende leveranser til horeca markedet.

 

I løpet av de siste årene er 4. generasjon Katralen godt inne i driften av selskapet. Sammen med dyktige medarbeidere med stor kompetanse vil Laks-& Vildtcentralen fortsatt være en viktig aktør i et spennende marked.

Motta vårt nyhetsbrev

Varebestilling

Ny bruker

Ordrekontor

Tlf.:   22 82 18 00
Fax:  22 82 18 01
E-post innkjøp/salg:
salg@laksogvilt.no

Administrasjon

Tlf.:   22 82 18 00
Fax:  22 82 18 38
E-post administrasjon: 
firmapost@laksogvilt.no

Laks- & Vildtcentralen AS
Stanseveien 33, 0976 Oslo
Tlf: 22 82 18 00
Org.nr.: 919095105 MVA

Åpningstider

Ordrekontor:
Mandag - Fredag: 07.00 - 14.30
Lørdag: 07.00 - 09.00
Søndag: Stengt

Ekspedisjon:
Mandag - Fredag: 07.00 - 14.30
Lørdag: 09.00 - 11.00
Søndag: Stengt

Vi holder stengt disse dagene 2018: 
Torsdag 29. mars (Skjærtorsdag)
Fredag 30. mars (Langfredag)
Lørdag 31. mars (Påskeaften)
Mandag 2. april (2. påskedag)
Tirsdag 1. mai 
Torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Torsdag 17. mai (Grunnlovsdagen)
Mandag 21. mai (2. pinsedag)
Tirsdag 25. desember (1. juledag)
Onsdag 26. desember (2. juledag)

Henting av varer

Varer som skal hentes må bestilles i god tid på forhånd. Vi har dessverre ikke mulighet for å ekspedere «drop in» ordre.

Laks-& Vildtcentralen er leverandør til storhusholdningsmarkedet og betjener ikke leveranser direkte til forbruker.

Utviklet av Imaker as